Mestská hromadná doprava

Linka MHD Veľké Štiavničky č. 1 smer Šľachtiteľská1_Ast_Sla_110313

Linka MHD Veľké Štiavničky č. 1 smer Autobusová stanica
1_Sla_Ast_110313