Prímestská doprava

Linka prímestskej dopravy č. 807469 smer Michalovce
807469_MI

Linka prímestskej dopravy č. 807469 smer Veľké Štiavničky
807469_VS