K 1.1.2015 nastanú zmeny

MHD DH sa spája s VSDSK 1.1.2015 sa naša spoločnosť pripojí k Východoslovenskej dopravnej spoločnosti. Všetky novinky tak po novom nájdete na webovej stránke www.vsds.info, prípadne na facebooku http://fb.com/vsdsinfo

Cesta k tomuto kroku bola trnitá a mnohokrát náročná. Spoločne sme však dokázali splniť podmienky na pripojenie sa k VSDS. Zaviedli sme pravidelné intervaly a dosiahli sme požadovanú nízkopodlažnosť vozového parku. V najbližšej dobe prebehne verejné obstarávanie na ďalšie plne nízkopodlažné autobusy pre MHD Veľké Štiavničky.

Bolo nám cťou pomáhať vám na vašich cestách.

MHD DH, s. r. o.